Velkommen til nasjonal likestillingskonferanse 2024

Tid:
Sted: Nasjonalmuseet, Brynjulf Bulls plass 3, 0250 Oslo, inngang fra Dronning Mauds gate 2.
Dette er regjeringens årlige konferanse om likestilling mellom kjønn. Tema for konferansen er hvordan vi kan legge til rette for likestilte og bærekraftige lokalsamfunn.
 
Arbeid med likestilling og sosial bærekraft lokalt handler om å ta alles ressurser i bruk på en best mulig måte, og legge til rette for like muligheter for alle kvinner og menn.
 
Under konferansen vil Bufdir lansere et nytt e-læringskurs for kommuner og andre offentlige myndigheter om likestilling, inkludering og mangfold. Kurset er utviklet i samarbeid med KS.
 
 • Gå til fanen "Påmelding" for å melde deg på
Konferansen blir også strømmet og du kan også melde deg på digitalt.
 

Årets program

 • 08.30 - 09.00

  Mingling, mat og registrering

 • 09.00

  Åpning

  • Kulturelt innslag fra Randi Oline
  • Lubna Jaffery, kultur- og likestillingsminister
  • Jan Christian Vestre, næringsminister
  • Duda Fejzullahu Lundereng, hovedtillitsvalgt, Trondheim kommune 

  Konferansier: Hannah Wozene Kvam

 • Bærekraftig og likestilt arbeidsliv

  Ungdomstrivsel og framtidsplaner i Distrikts-Norge

  • Ingunn Marie Eriksen, ungdomsforsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet

   

  Et nasjonalt likestillingsfyrtårn: Likestilt arbeidsliv Agder

  • Patricia Hartmann, leder, Likestilt arbeidsliv Agder

   

  Samtale: Hvordan få et bærekraftig og likestilt arbeidsmarked lokalt? 

  I denne samtalen får vi høre fra:

  • Lubna Jaffery, kultur - og likestillingsminister
  • Hans Christian Kaurin Hansson, regiondirektør NHO Nordland
  • Kristian Tangen, regionleder, LO Trøndelag

  Samtalen ledes av Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud

 • Lokalt likestillingsarbeid

  Presentasjoner av lokale likestillingsprosjekter

  • Roger Evjen, ordfører i Aurskog-Høland kommune
  • Vigleik Winje, leder for by- og samfunnsutvikling, Karmøy kommune
  • Ann Jorun Plassen, helsesykepleier og avdelingsleder og Berit Muriteigen, helsesykpleier - prosjektet Likestilt helsestasjon i Nord-Fron kommune

   

  Samtale: Hvordan kan kommunen skape likestilte og bærekraftige lokalsamfunn?

  I denne samtalen får vi høre fra:

  • Gunn Marit Helgesen, Styreleder i KS
  • Hege Nilssen, direktør Barne, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)
  • Rune Grimsby, leder for personal og organisasjon, Kvinesdal kommune

  Samtalen ledes av Hannah Wozene Kvam

 • Et lokalsamfunn uten vold

  Gamle problemer og nye utfordringer. Lokale perspektiv på digital vold

  • Kari-Mette Fjell, enhetsleder, Krisesenteret i Indre Østfold kommune

   

  Vold og overgrep i samiske samfunn

  • May Helen Schanche, leder Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASAK)

   

  Samtale:Hvordan kan kommunen jobbe for et lokalsamfunn uten digital vold?

  I denne samtalen får vi høre fra:

  • Sigve Bolstad, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet
  • Rosa Horiat, medlem av Søndre Nordstrand ungdomsråd
  • Ståle Luther, politiinspektør, Troms politidistrikt

  Samtalen ledes av Per Moum Hellevik, seniorforsker, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • Avslutning

  Bufdir-direktør Hege Nilssen oppsummerer dagen

 • 12.15

  Lunsj og mingling

  Enkel lunsj som kan spises på Nasjonalmuseet, eller tas med videre.

Påmelding til fysisk eller digital konferanse

I år blir det mulig å følge konferansen både fysisk og digitalt. Det er begrenset med plasser på Nationalmuseet. 

Konferansen strømmes i sin helhet, og blir tilgjengelig i etterkant.

Fant ingen aktiviteter.

Kontakt

Lurer du på noe i forbindelse med konferansen? Kontakt Bufdir her.

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}