Velkommen til barnevernskonferansen 2024

Har du ikke fått informasjon på e-post? Sjekk søppelpost.
Du kan strømme konferansen ved å trykke her. 

Tid: 25. januar 2024 10:00 - 15:00
Sted: Vika kino i Oslo sentrum eller digitalt
Konferansen er gratis.

Hvis du ikke har anledning til å delta fysisk eller følge konferansen digitalt, så vil du få tilgang til å se hele konferansen i opptak. Opptakene blir tekstet og blir lagt ut få dager etter konferansen er ferdig.

Målgruppen for konferansen er ledere og ansatte i kommunalt og statlig barnevern, samt statsforvaltere. Konferansen vil også være interessant for alle som jobber med barn i kommunen, politisk ledelse, interesseorganisasjoner, ansatte ved høyskoler og universiteter, studenter og andre som er interessert i barnevern. 

Konferansen er delt inn i ulike bolker. Den første delen av konferansen heter "Helhetlig arbeid med barn og unge" og egner seg spesielt for deg som jobber i kommuneledelsen, og ellers alle som jobber med barn og unge i kommunen. Del to er parallellsesjoner, hvor du kan lære mer om ledelse og styring, hvordan samarbeide på tvers, og rekruttering av fosterhjem i barnets nettverk og nærmiljø. Videre skal vi høre mer om hvordan flere aktører med ulike roller kan jobbe sammen mot "Ett barnevern".

Vi avslutter dagen med refleksjoner fra brukerorganisasjoner og barneombudet. 

Konferansen arrangeres av Bufdir i samarbeid med Bufetat og KS. Det blir mulighet for fysisk og digital deltakelse. 

Årets program

Har du ikke fått informasjon på e-post? Sjekk søppelpost.
Du kan strømme konferansen ved å trykke her. 

Med årets program tar vi utgangspunkt i utfordringer barnevernet står i og ser på hva som kan være gode løsninger for barn, unge og familier. Vi ønsker å vise gode eksempler på samarbeid mellom ulike sektorer og mellom kommune og stat, og inspirere deg i arbeidshverdagen din. Konferansen består av tre deler, hvor del to er tre parallellsesjoner med ulike temaer.

Første del av konferansen egner seg spesielt for kommuneledelsen og alle som jobber for bedre oppvekstvilkår for barn og unge. Ellers er hovedmålgruppen for konferansen ledere og ansatte i kommunalt og statlig barnevern, samt statsforvaltere.

Vi gleder oss til å dele ny kunnskap, gode samtaler og ulike erfaringer med alle - enten dere følger konferansen på nett eller deltar fysisk på Vika kino!

Konferansen arrangeres av Bufdir i samarbeid med KS og Bufetat.

Konferansier: Frode Stang

 

 • 09:15-10:00

  Dørene åpner

  Dørene åpner 45 minutter før konferansen starter. Vennligst møt opp i god tid før programstart. Det serveres kaffe og det er mulighet for en prat med andre konferansedeltakere.

 • 10:00-11:45

  Helhetlig arbeid med barn og unge

  Velkommen

  Hege Nilssen, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ønsker velkommen til den nasjonale barnevernskonferansen 2024.

  Søkelys på tidlig innsats og forebygging - evaluering av barnevernsreformen så langt

  Simen Pedersen, partner i Menon Economics legger frem evalueringen av barnevernsreformen så langt. Den er en del av følgeevalueringen av reformen og er bestilt av Bufdir.

  Hvordan jobbe for helhetlige løsninger for barn, unge og familier?

  Samtale mellom:
  Kjersti Toppe, barne- og familieminister
  Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS
  Hege Nilssen, direktør i Bufdir

  Underveis får vi høre eksempler fra Horten kommune og interkommunalt samarbeid Midt-Finnmark.

 • 10:45-11:00

  Pause

 • 11:00-11:45

  Helhetlig arbeid med barn og unge

  Hvordan bygge bro mellom politisk og administrativ ledelse?

  Time kommune har over en lengre periode jobbet strategisk for å bygge gode relasjoner og tilrettelegge for kommunikasjon mellom politisk og administrativ ledelse. Ordfører Andreas Vollsund og kommunedirektør Trygve Apeland i Time deler sine erfaringer. 

  Plan for forebygging

  Kommunene er pålagt å samordne og forankre det forebyggende arbeidet gjennom å utarbeide en plan for forebygging. Vi får høre hvordan Lørenskog kommune og Rana kommune har grepet an dette planarbeidet som skal fremme gode oppvekstvilkår for barn og unge.  Barnevernsleder Cecilie Fremo Bergkvam og leder av barne- og familieavdelingen Anne Katrine Skar Gabrielsen vil dele sine erfaringer.

  Dere vil også få høre om ny side for støttemateriell på Bufdirs hjemmeside.

  Hvordan jobbe med forebygging i en mangfoldig befolkning?

  Spesialkonsulent Nayab Fatima Ahmed i Barne- og familieetaten i Oslo kommune og prosjektleder Niels Fredrik Skarre i  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn forteller om hvordan Oslo kommune over tid har jobbet med å etablere dialog mellom barnevernstjenestene og organisasjoner/trossamfunn. De vil også gi tips om hvordan andre kommuner kan komme i gang med forebyggende arbeid i en mangfoldig befolkning.

 • 11:45-12:15

  Lunsj

  Det blir servert enkel lunsj. 

 • 12:15-13:00

  Parallellsesjoner

  I parallellsesjonene skal vi gå i dybden på tre ulike temaer. Hvis du er fysisk på konferansen må du melde deg på en av sesjonene. Alle foredragene blir tatt opp og gjort tilgjengelig i etterkant av konferansen. 

  Ledelse og styring av barnevernet i kommunen

  En av de viktigste faktorene for å få til godt barnevernsarbeid er god ledelse og styring. En suksessfaktor er å få flere ledernivåer i kommunen til å jobbe sammen mot et felles mål.

  Hvordan kan du som leder støtte opp om og kvalitetssikre arbeidet i førstelinjen, samt skape gode samarbeidsrelasjoner med andre aktører som er viktige for at barn og familier skal få tjenester av god kvalitet?

  Med oss har vi en ekspert på ledelse, en barnevernsleder og en kommunalleder som deler erfaringer fra sitt arbeid:

  • Magnus Huth, psykolog og lederutvikler i KEIRON AS
  • Wenche Strand, barnevernsleder i Molde kommune
  • Ann-Marit Abelvik, kommunalsjef for oppvekst, kultur og velferd i Molde kommune

  Laget rundt barnet - hvordan samarbeide for å sikre barn og unge en god oppvekst?

  Samarbeid kan være utforedrende, men er ofte et nødvendig verktøy for å sikre at barn og unge blir sett, blir fanget opp og fulgt opp når de trenger det. Laget rundt barnet kan bestå av samarbeid mellom tjenester og aktører i kommunen, mellom kommuner i interkommunale samarbeid eller mellom kommune og stat. 

  Hvordan skal vi bruke samarbeid som verktøy for å sikre at barn og unge blir sett, fanget opp og fulgt opp når behovet melder seg?

  Med oss på scenen får vi representanter fra kommune, interkommunale samarbeid, statlige aktører og brukere for samtale om samarbeidets gleder og utfordringer, og hva som skal til for at laget skal klare å løfte i flokk.

  På scenen møter du:

  • Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av rusmisbrukere og leder av Bufdirs Brukerråd for barnevernsfeltet
  • Karina Antonsen, barnevernsleder i Arendal kommune
  • Siri Svanøe Endresen, barne- og familiesjef i Time kommune
  • Marie Therese Zerle Thesen, barnevernsleder i Time kommune
  • Kjetil Kårstad, leder av MST-team i Trøndelag Sør (Bufetat)
  • Hasti Hamidi, fagansvarlig for inkludering og mangfold i Forandringshuset Norge (KFUK/KFUM) og medlem av Bufdirs Brukerråd

  Fosterhjem: Hvordan rekruttere hjem i barnets nettverk eller nærmiljø?

  Fosterhjem i familie, nettverk eller nærmiljø er best for de fleste barn som må flytte ut av hjemmet, og kommunene har plikt til å undersøke mulighetene for å få til dette. Vi har med oss ulike kommuner som deler hvordan de jobber for å rekruttere hjem i barnets nettverk og nærmiljø.

  • Hvorfor og hvordan jobbe med rekruttering i barnets nettverk og nærmiljø? Innlegg ved avdelingsdirektør Anders Helge Sunde i Bufdir. 
  • Hvordan samarbeider Bufetat og kommunalt barnevern om å finne gode omsorgsløsninger i barnets geografiske nærmiljø? Prosjektleder Lita Erstad i Øygarden kommune og avdelingsleder Carol Vangsnes fra fosterhjemtjenesten i Bufetat deler erfaringer.
  • Hvordan kan din kommune lykkes med å rekruttere fosterhjem fra familie eller nettverk? Denis Aggrey, kommunalssjef for oppvekst i Stange kommune, deler sine erfaringer.

 • 13:00-13:15

  Pause

 • 13:15-14:15

  Ett barnevern - flere aktører med ulike roller

  Statlig bistandsplikt - hvordan skal behovene i kommunene møtes?

  Samtale mellom divisjonsdirektør for virksomhetsstyring i Bufdir, Jan Kato Fremstad og konferansier Frode Stang.

  Utvalgsleder for barnevernsinstitusjonsutvalget Erik Stene deler innsikt fra "NOU2023: 24 - Med barnet hele vegen" gjennom hele sesjonen.

  Hvordan mobilisere tjenester til barnet og familien?

  Ofte møter kommunen og Bufetat på utfordringer når barn og ungdom har store og komplekse behov. Hvordan kan kommunalt og statlig barnevern jobbe sammen for å sikre at disse barna får et riktig tilbud i og utenfor barnevernet?

  Samtale mellom barnevernsleder Elin Jøraasen i Gjøvik kommune og regiondirektør Ingrid Pelin Berg i Bufetat region øst om dilemmaer og løsninger - både til styrket samarbeid og styrket rettsikkerhet for barna.

  De vanskelige overgangene

  Det er i vekslingene, enten det er ved oppstart av tiltak i statlig barnevern eller overgangen fra barnevern til selvstendig liv, vi risikerer å bli "fragmenterte rundt barna". Når ansvar flyttes, risikerer vi at viktig informasjon ikke følger med.

  I samtale mellom barnevernsleder Ellen Fisher i Tønsberg kommune, Helle Baadsvik, avdelingsdirektør i Bufetat region sør og Shimron Mohd fra Landsforeningen for barnevernsbarn, diskuteres det hvordan vi sammen skal få til gode overganger for ungdom som skal videre i livet.

 • 14:15-14:30

  Pause

 • 14:30-15:00

  Det handler om oss

  Refleksjoner og råd til alle som jobber i barnevernet 

  Shimron Mohd, styremedlem i Landsforeningen for barnevernsbarn, Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av rusmisbrukere og Lina Skippervold-Hansen, prosjektleder foreldreoppfølgingsprosjekt i Norsk Fosterhjemsforening,  oppsummerer dagen og gir råd til alle som jobber i barnevernet.

  Seks år som barneombud - mine tanker om forebyggende arbeid og barnevernet

  Barneombud Inga Bejer Engh deler sine tanker om forebyggende arbeid og barnevernet etter seks år som barneombud.

  Avslutning

Påmelding til fysisk eller digital konferanse

I år blir det mulig å følge konferansen både fysisk og digitalt.

Det er begrenset med plasser på Vika kino. Ved stor pågang kan det bli aktuelt å utvide kapasiteten.

Fant ingen aktiviteter.

Kontakt

Lurer du på noe i forbindelse med konferansen? Kontakt Bufdir her.

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}